Categorii și premii

Categoriile sunt împărțite în JUNIOR, MASCULIN și FEMININ. Există totuși limită minimă de vârstă pentru participarea la competiție care este de 16 ani, pentru minori fiind necesar acordul părinților pentru a putea participa la cursa.

Se vor premia primele 5 locuri la fiecare categorie.

Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament. Nici o schimbare la acesta nu va mai avea loc cu 48 de ore înaintea cursei.

Categorii
MasculinFemininJunior*
Vârstă
≥16 ani *cu acordul părinților
Premii
primele 5 locurila categorie

Premierea din prima zi în momentul de față are rolul aducerii la cunoțiință a câștigătorilor de probă specială din ziua respectivă. În funcție de numărul sponsorilor putem să alocăm buget și pentru premierea din prima zi.

SPONSORI

ORGANIZATORI

MEDIA