Regulament

Startul

Startul cursei se realizează în grupuri de 4 concurenţi în intervalul orar 09:00–10:30. Fiecare concurent porneşte în cursa când consideră în acest interval însă trebuie să respecte orarul pe care îl va primi de la organizatori pentru a putea lua startul în proble speciale. Startul în probele speciale va fi luat la intervale de aproximativ 60 de secunde.

Concurenţii trebuie să fie pregătiţi să ia startul la momentul indicat în orarul pe care îl vor primi de la organizatori. Organizatorii au obligaţia de a înmâna concurenţilor orarul personalizat al cursei. Concurenţilor le revine responsabilitatea de a verifică prezenţa unor posibile erori în ceea ce priveşte momentul startului şi orarul primit.

Probele speciale

Sunt 5 probe speciale pe distanţe între 1-4 km care se cronometrează separat şi se desfăşoară în procent de 90% pe poteci care coboară, dar care au şi mici zone de urcuş.

Reguli specifice

Participanţii trebuie să respecte regulile evenimentului şi regulile de circulaţie în special pe porţiunile de transfer pe care traficul rutier nu este blocat. Pe traseele pentru probele speciale traficul rutier nu există. În timpul probelor speciale concurenţii trebuie să dea dovadă de fair play şi să permită competitorilor mai rapizi să depăşească.

Fiecare participant trebuie să poată să fie independent în timpul cursei, (hrană, apă) inclusiv în ceea ce priveşte repararea şi/sau înlocuirea anumitor piese din bicicletă (de exemplu remedierea unei pene). Reparaţiile de amploare se fac în zona de service. Devierea de la traseu pe scurtături nu este permisă şi în acest sens se vor realiza controale.

Bicicleta şi echipamentul

Este interzisă înlocuirea cadrului – sau a părţilor acestuia, a furcilor şi a roţilor, pe durata întregii competiţii. Participanţii care înlocuiesc aceste părţi ale echipamentului sau întreagă bicicletă pot parcurge traseul în regim de cursă, însă sunt descalificaţi din clasamentul general.

Bicicletă trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. Participanţii care nu îndeplinesc această condiţie vor fi excluşi din competiţie. Este obligatorie purtarea căştii pe parcursul cursei, atât în timpul transferurilor cât şi pe durata probelor speciale. În timpul probelor speciale se recomandă purtarea unei căşti de tip full-face aprobată de către CE, precum şi mănuşi, genunchiere şi protecţii pentru coloana. Concurenţii care nu poartă cască vor fi descalificaţi. Sunt permise 2 tipuri de căşti: full-face şi versiune XC (ciclism sau moto). Fiecare concurent trebuie să fie independent şi să nu primească asistenţă externă cu excepţia zonei de service.

Este recomandat că fiecare concurent să abordeze cursa în funcţie de propriile abilităţi tehnice şi pregătire fizică. Este recomandat că fiecare concurent să aibă asupra să un telefon mobil pentru a contacta sau a putea fi contactat de către organizatori în caz de nevoie. În timpul sesiunii de informare, organizatorii vor comunica numărul de telefon la care pot fi contactaţi în caz de urgenţă. Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă va fi de asemenea imprimat pe orarul care va fi înmânat fiecărui concurent. Se foloseşte şi numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112.

Traseul

Traseul cuprinde zone care să pună în evidenţă aspectele tehnice ale mountain biking-ului şi curpinde porţiuni înguste şi expuse, pietre, rampe, treceri peste apă, urcuşuri şi coborâşuri abrupte. În general, traseele de acest tip nu sunt potrivite pentru începători sau ciclişti neantrenaţi. Cursa va fi marcată cu semne specifice şi bandă semnalizatoare pentru direcţionare. Devierea de la trasee (chiar şi neintenţionată) va atrage după sine descalificarea automată.

În cazul în care un concurent deviază de la traseu în mod accidental şi străpunge bandă semnalizatoare, are obligaţia de a reintră în cursa imediat şi a repoziţiona bandă ruptă la poziţia iniţială. Concurenţii care nu vor respectă această regulă, vor fi descalificaţi. Concurenţii nu au voie să facă modificări ale traseului în timpul evenimentului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modificări neanunţate prealabil în cazul unor situaţii de urgenţă că de exemplu: condiţii meteo nefavorabile sau pentru a garanta siguranţă concurenţilor în timpul cursei. Organizatorii vor asigura prezenţa unui deschizător şi a unui închizător care să se asigure că traseul şi concurenţii sunt în siguranţă. Nu este permisă transportarea, împingerea sau tractarea concurenţilor cu vehicule motorizate, cu excepţia cazului când organizatorii pun la dispoziţie acest tip de transport.

Ajutor şi asistență

În caz de accident, concurenţii au responsabilitatea de a-i ajuta pe cei răniţi sau aflaţi într-o situaţie de urgenţă. Dacă este posibil aceştia trebuie să informeze imediat organizatorii.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a penaliza sau descalifică concurenţii care nu respectă această regulă.  Concurenţii care se retrag din cursa trebuie să informeze organizatorii.

Concurenţii care se retrag din cursa sau au depăşit limita maximă de timp admisă trebuie să ajungă la zona de start cât mai repede posibil şi să urmeze instrucţiunile organizatorilor.

În caz de urgenţă, pentru a facilita accesul organizatorilor, este posibilă suspendarea etapelor speciale. În acest caz, concurenţii nu vor fi cronometraţi.

Totodată, este posibil că traseul să fie deviat, situaţie în care concurenţii vor fi îndrumaţi de către organizatori către următoarea etapă specială.

Clasamentul

Clasamentul final va include suma timpilor realizaţi în fiecare proba specială de către participanţii la fiecare categorie. Timpul cel mai mic este declarat timpul câştigător.

Premierea

Se vor premia primele 5 locuri la fiecare categorie. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament. Nici o schimbare la acesta nu va mai avea loc cu 48 de ore înaintea cursei.

SPONSORI

ORGANIZATORI

MEDIA